Projektmageri i Tingbjerg

Det er al ære værd, at man gerne vil bruge penge og ressourcer på Tingbjerg. Alene rygtet i sig selv er en omkostning for beboere i Tingbjerg, kommunen og dens borgere

Derfor er det forstemmende, når det reduceres til farvede lygter, lysende bænke og et boldbur.

null

Det er spild af penge og kontrakproduktivt at bruge penge på skaterramper på en strøggade. Slet ikke foran et påtænkt lægehus. Og overdækkede drankerbænke

Der er to grundlæggende problemer i Tingbjerg. Det ene er den sociale slagside i beboersammensætningen. Derfor er den første og vigtigste skridt at ændre denne. Man kunne jo tale om de almennyttige ejere af de mange afdelinger i Tingbjerg (KAB FSB har flere afdelinger). Måske skulle nogle af disse privatiseres og gøres til f.eks. andelsboliger og/eller ejerboliger. Derudover kunne bygningen af nye ejerlejligheder i området

Det andet store problem er trafik. Ligesom Mjølnerparken og området omkring Blågårdsplads og flere andre steder, så er Tingbjerg trafikalt afsondret. Der er ingen gennemkørsel; al biltrafik ledes væk og udenom. Dermed dør forretningslivet og stedet bliver en trafikal blindtarm og attraktiv.

Det bør undersøges om der f.eks. kan skabes en vejforbindelse til Mørkhøjvej, så der kommer trafik og liv igennem området. Det samme bør gøres ved Blågårds Plads og Mjølnerparken

Dette indlæg blev udgivet den af David Grolin Kristensen.

Københavns skoler på katastrofekurs

Omkring 30% af alle børn i København går i privatskole. Forældre fravælger i stigende grad de københavnske skoler. Årsagen er dårlig ledelse, lavt fagligt niveau, manglende indflydelse, højt sygefravær og manglende fokus

Måske er det må tide at fokusere på skolens primære målsætning – undervisning!

Venstrefløjen bruger mange penge og megen dyrebar skoletid og -ressourcer på allehånde projekter som Læs resten

Dette indlæg blev udgivet den af David Grolin Kristensen.

Bedre trafik og havnetunnel.nu

Trafikanter bliver i København behandlet stedmoderligt. Særligt venstrefløjen vil gå langt for at gøre det besværligt at komme rundt i København – særligt i bil.

En så simpel ting, som at skabe “grønne bølger” på byens store gader bliver vanrøgtet. Konsekvensen er lange unødvendige køer med forurening, spildte arbejdstimer, stress og skatteflugt fra byen.

Læs resten

Dette indlæg blev udgivet den af David Grolin Kristensen.

Nej til lavere valgret

sophie_slide_ny

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) har lanceret en kampagne ungestemmer.nu (#ungestemmer), hvor de advokerer for at unge under 18 år bør kunne stemme. Lignende kampagner er lavet af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) for tipsmidlerne.

Læs resten

Dette indlæg blev udgivet den af David Grolin Kristensen.

Hvorfor madpakker smøres bedst af forældre

Det skete på et tidspunkt, da der var agurketid, at hele venstrefløjen og Politiken-segmentet mente det var velfærdsstatens største problem og udfordring at få gjort op med madpakken

Fremover skulle de mange børn, der aftjener deres børneværnepligt i de kommunale børnehaver, have et godt, sundt, nærende, miljørigtigt, CO2-neutralt og etisk korrekt måltid mad – naturligvis gerne varmt og under skyldig hensyntagen til jøder, muslimer, hinduer, vegetarer og allergikere.

Læs resten

Dette indlæg blev udgivet den af David Grolin Kristensen.

Hvorfor ingen tager toget; se på Nørrebro Station – en Danmarks ringeste stationer

Da jeg var pendlertalsmand på Ringbanen oplevede jeg hvordan man som pendler i den offentlige transport bliver behandlet.

Når man nærmer sig Nørrebro Station kan man være heldig at den tager sig pæn ud – i den rette vinkel og belysning. BaneDanmarks billeder af stationen er altid smukke, men på glansbillederne er der ikke mennesker. Når man nærmer sig stationen en morgen, så ramler glansbilledet i et ragnarok af plattenslagere i de snævre passager, travlhed og for lidt plads og for meget støj.

Nørrebro Station har ikke adgangsforhold, der passer til trafikmønstret. Adgangsvejen til forhallen går gennem en smal søjlegang fyldt med klaustrofobiske mennesker, der panisk søger at komme væk fra heksekedlen af barnevogne, cykler, buspassagerer, busudstødning og pendlere, der kæmper sig frem gennem de “smukke” døre, som folk ikke kan finde ud af at åbne (den rigtige vej) og smækker i hovedet på efterfølgeren, når de ikke er låst.

Læs resten

Dette indlæg blev udgivet den af David Grolin Kristensen.