Nej til lavere valgret

sophie_slide_ny

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) har lanceret en kampagne ungestemmer.nu (#ungestemmer), hvor de advokerer for at unge under 18 år bør kunne stemme. Lignende kampagner er lavet af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) for tipsmidlerne.


(DUF) og tilsvarende af både EL og SF.

Argumentet er at fordi der findes særlige regler som gør det muligt for unge over 15 år at blive straffet og det er lovligt for dem at købe øl, så bør de også kunne stemme.

Børn kan generelt ikke straffes, men man må forstå DGS således at så skal unge over 15/16 år straffes på samme vis som voksne. Og man må forstå ræsonnementet således at lovgivningen mod unge køb af spiritus, tobak og værtshusbesøg ophæves. Når man ser på de regler der findes for de unges alkohol og kriminalitet er kampagnen en smule forløjet og vildledende.

Unge/børn skal ikke tvinges til at være voksne og påtvinges et ansvar de ikke er klar til. Det åg har de rigeligt med år til at røgte. 18 år er den internationale standard. Der er ingen grund til at 17-årige skal kunne blive gift i Danmark (uden Kongebrev) eller påtage sig forældreansvaret for andre børn. Selvom jeg ikke er et bløddyr hvad angår straffe, synes jeg det er fint at u/18 iflg loven altid får meget mildere domme/sanktioner netop fordi man måske ikke i samme grad kan overskue konsekvenserne.

Dette indlæg blev udgivet den af David Grolin Kristensen.