Københavns skoler på katastrofekurs

Omkring 30% af alle børn i København går i privatskole. Forældre fravælger i stigende grad de københavnske skoler. Årsagen er dårlig ledelse, lavt fagligt niveau, manglende indflydelse, højt sygefravær og manglende fokus

Måske er det må tide at fokusere på skolens primære målsætning – undervisning!

Venstrefløjen bruger mange penge og megen dyrebar skoletid og -ressourcer på allehånde projekter som modermålsundervisning, dyr skolemad og 2-3 heldagsskoler, der ikke giver noget

Forældrene stemmer med fødderne og efterspørger tydeligvis skoler med en klar profil, sikker faglighed og hvor ledelsen kan stilles til regnskab. Enhver som selv har eller kender nogen som har siddet i en kommunal skole-/daginstitutionsbestyrelse ved hvor lidt indflydelse man har. Direktiver, cirkulærer og orienteringsskrivelser flyder i en lind strøm fra rådhuset efter hvert kommunalbestyrelsesmøde. Dyre indkøbsordninger, nye distrikter og obligatoriske madordninger bliver påtvunget de enkelte institutioner som led i en ideologisk kamp om skolen eller blot som valgflæsk.

Skolerne skal frigøres fra kommunal detailstyring, have frihed til niveaudeling, en klarere lokal ledelse og mere fokus på fagligheden. Ellers skaber vi ikke fremtidens vindere og iværksættere, men derimod som idag utilpassede unge, der ligger samfundet til last og ikke har muligheden for at skabe sig en god tilværelse

Dette indlæg blev udgivet den af David Grolin Kristensen.